فصل سیزدهم سفر غذا

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا فصل سیزدهم:سفر غذا

غذایی که میخوریم نمیتواند به همین شکل جذب سلوها شود بنابراین نیاز به گوارش و تجزیه شدن دارد و باید به قدری ریز شود تا بتواند وارد خون شود؛ بعبارتی به مولکول ریز و قابل جذب تبدیل شود که به این فرایند گوارش میگویند و این کار را دستگاه گوارش انجام میدهد.
قسمت های مختلف دستگاه گوارش:
مسیر حرکت غذا در دستگاه گوارش: دهان←حلق←مری←معده←روده باریک و روده بزرگ←جذب یا دفعغذا از طریق دهان وارد شده و در دهان به کمک دندانها وزبان و بزاق دهانی( بزاق دارای آب و آنزیم است و توسط غده های بزاقی دهان ترشح میشود) گوارش فیزیکی و شیمیایی آغاز شده و سپس از طریق مری به سمت معده میرود. آنزیم:
آنزیمها مولوکول هایی هستند که: سرعت انجام واکنش ها را زیاد میکنند ولی خودشان در نهایت دست نخورده باقی میمانندو در دمای خاصی عمل میکنند.

دندانها معده
معده به کمک شیره گوارشی معده که دارای آنزیم و اسید است غذا را هضم میکند. با انقباض ماهیچه های دیواره معده غذا نرم تر و با شیره گوارشی مخلوط میشود.
روده باریک
روده باریک محل گوارش نهایی است. آنزیم های آن را بیشتر پانکراس تولید میکند که از طریق لوله ای وارد ابتدای روده باریک میشوند.
مواد مغذی از سلولهای پوششی روده عبور کرده و وارد مویرگهای خونی میشوند.پانکراس: مسئول تولید آنزیم های روده ی باریک است روده بزرگ
موادی که از روده باریک خارج میشود مقدار زیادی آب و مواد معدنی دارد. این مواد را روده بزرگ جذب میکند. در غیر این صورت بدن دچار کم آبی و کمبود مواد معدنی میشود.
ویتامینK و B توسط باکتری های روده بزرگ ساخته میشوند.این باکتری ها از مواد گوارش نشده مثل سلولز تغذیه میکنند. روده بزرگ میتواند این مواد را جذب و وارد خون کند.
روده بزرگ کار دفع مدفوع را نیز به عهده دارد. با انقباض ماهیچه های روده بزرگ مدفوع ه سمت مخرج حرکت میکند.
خون اطراف روده باریک که سرشار از مواد مغذی است ابتدا وارد کبد میشود.
وظایف کبد: ذخیره برخی مواد مغذی اضافی مثل گلوکز
ساخت برخی مواد مورد نیاز بدن
تولید صفرا برای گوارش چربی ها
تولید چربی از قندهای اضافی بدن
 
پایان...